SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA

Dobrodošli na spletnem mestu, posvečenem blagovni znamki Pivovarna Laško Union d.o.o.

Ti pogoji in določila skupaj z našim pravilnikom o varovanju zasebnosti in piškotkih ("pogoji") urejajo vašo uporabo tega spletnega mesta.

Obseg veljavnosti

Ti pogoji veljajo za vse obiske in uporabo spletnega mesta družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. s sedežem na naslovu Pivovarniška ulica 2, Ljubljana, ter za vse informacije, priporočila in/ali storitve, ki so vam na voljo na tem spletnem mestu ali prek njega ("informacije").

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate z obsegom veljavnosti teh pogojev. Opominjamo vas, da se lahko pogoji sčasoma spreminjajo. Take spremembe bodo stopile v veljavo takoj ob objavi spremenjenih pogojev. Uporabnikom spletnega mesta svetujemo, da redno preverjajo, ali so se pogoji spremenili.

Informacije in odgovornost

Informacije so namenjene samo v splošne namene in ne predstavljajo nasvetov. Pivovarna Laško Union d.o.o. ni odgovorna za škodo, ki je posledica uporabe (ali nezmožnosti uporabe) tega spletnega mesta, vključno z nepravilnostmi ali pomanjkljivostmi informacij, razen če je škoda posledica namerne kršitve ali hude malomarnosti družbe Pivovarna Laško Union d.o.o.

Pivovarna Laško Union d.o.o. prav tako ni odgovorna za škodo, ki je lahko posledica uporabe elektronske komunikacije vključno z, vendar ne omejeno na, škodo, ki je posledica neuspešne ali zakasnjene dostave elektronske komunikacije, prestrezanja ali spreminjanja elektronske komunikacije s strani tretje osebe ali računalniških programov za elektronsko komunikacijo in prenos virusov.

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran in njena celotna vsebina, funkcije in delovanje (kar med drugim vključuje vse informacije, programsko opremo, besedilo, prikaze, slike, videoposnetke in zvočne posnetke ter obliko, izbiro in ureditev le-teh) je v lasti družbe Pivovarna Laško Union d.o.o., dajalcev licence ali drugih ponudnikov tega materiala, in so zaščitene z avtorskim pravom, pravom industrijske lastnine, določili zakonodaje glede varstva poslovnih skrivnostih in drugo zakonodajo s področja zaščite pravic intelektualne lastnine..

Spletno mesto lahko uporabljate samo za namene, ki so v skladu s temi pogoji. Ustvarite lahko kopije spletne strani (njenih delov) in jih uporabljate izključno za osebno uporabo, z namenom morebitnega obveščanja vaših prijateljev o vsebini naše ponudbe. Vsebine spletne strani ne smete uporabljati za druge namene. V tem primeru morate od nas pridobiti pisno dovoljenje.

Nadomestilo

Strinjate se, da družbo družbo Pivovarna Laško Union d.o.o. odvežete odgovornosti pred in proti vsem dejavnostim, zahtevkom in odgovornostim, ki izhajajo iz ali se nanašajo na vašo kršitev teh pogojev ali nezakonito uporabo tega spletnega mesta.

Drugo

Vsak odstavek teh pogojev deluje ločeno. Če sodišče ali pristojni organ odloči, da kateri izmed odstavkov ni v skladu z zakonom ali ga ni mogoče uveljavljati, ostali odstavki ostajajo v celoti veljavni.

Te pogoje ureja slovenska zakonodaja. O sporih ali zahtevkih, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta ali so z njo povezani, bodo odločala sodišča v Ljubljani.

 

Posebej naredimo zavihek Zasebnost:

 

PRAVILNIK O VAROVANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

 

Splošno

Družba Pivovarna Laško Union d.o.o. s sedežem na naslovu Pivovarniška ulica 2, Ljubljana je upravljalec osebnih podatkov, pridobljenih na tem spletnem mestu, posvečenem znamkam družbe Pivovarna Laško Union d.o.o..

Pivovarna Laško Union d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in deluje v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, veljavno na področju Republike Slovenije.

Pivovarna Laško Union d.o.o. obdeluje samo osebne podatke, ki jih uporabnik spletnega mesta prostovoljno posreduje družbi Pivovarna Laško Union d.o.o:

-        za namen izvajanja turnirja »Živjo, nogomet« ali

-        za namen za katerega je uporabnik spletnega mesta podal izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov, do preklica (le tisti podatki in za tisti namen, za katere je podano soglasje uporabnika; npr. pošiljanje novic, obveščanje o nagradnih igrah) ali

-        za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki jih je dolžna spoštovati družba Pivovarna Laško Union d.o.o.

Ti podatki lahko vključujejo ime in priimek, e-poštni naslov, datum rojstva, naslov in državo stalnega prebivališča uporabnika.

Uporabnik lahko svoje soglasje k obdelavi osebnih podatkov kadarkoli prekliče oz. umakne preko elektronskega sporočila o umiku soglasja na naslov: info@zivjo-nogomet.si. Umik oz. preklic soglasja se lahko nanaša le na obdelavo podatkov, ki se obdelujejo na podlagi soglasja.

Prenos, shranjevanje in obdelava podatkov

Prenos, shranjevanje in obdelava osebnih podatkov, zbranih prek tega spletnega mesta, so zaščiteni s trenutnimi in običajnimi tehničnimi ukrepi.

Družba Pivovarna Laško Union d.o.o. sicer hrani vaše zbrane osebne podatke do zaključka veljave pogodbenih razmerij oz. do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti ali zastaranja vseh terjatev, ki bi morebiti izhajale iz teh obveznosti. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi podanega soglasja, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za zadostitev namenu, za katerega je podano soglasje. Pivovarna Laško Union d.o.o. lahko vaše osebne podatke, v skladu z ustreznimi in primernimi zaščitnimi ukrepi, posreduje povezanim družbam svoje skupine znotraj EU.

Pivovarna Laško Union d.o.o.  lahko vaše osebne podatke posreduje tudi pogodbenemu obdelovalcu, ki zagotovi zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava potekla skladno z veljavno zakonodajo na področju Republike Slovenije z namenom, da uporabnikom nudi storitve na spletnem mestu. Te podatke bo pogodbeni obdelovalec obdeloval zgolj v skladu z navodili družbe Pivovarna Laško Union d.o.o.  in pod odgovornostjo družbe Pivovarna Laško Union d.o.o ter v mejah sklenjene pogodbe za obdelavo osebnih podatkov med Pivovarno Laško Union d.o.o. in pogodbenim obdelovalcem

Pivovarna Laško Union d.o.o. za namen potrebe obdelave osebnih podatkov (hramba, pošiljanje novic, dnevnega jedilnika) sodeluje s pogodbenim obdelovalcem Agencija 101 d.o.o., s katerim ima sklenjeno Pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.

Pivovarna Laško Union d.o.o.  vaših osebnih podatkov ne bo posredovala nobeni drugi tretji stranki, razen če je to njegova zakonska dolžnost.

Pravice uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, vam Pivovarna Laško Union d.o.o. zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov:

-        pravico dostopa do podatkov,

-        pravico do popravka,

-        pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

-        pravico do omejitve obdelave,

-        pravico do prenosljivosti podatkov.

Pravica dostopa do podatkov

Od družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. imate pravico dobiti potrditev, ali obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Na podlagi vaše zahteve, vam bo Pivovarna Laško Union d.o.o. zagotovila eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo.

Pravica do popravka

Od družbe Pivovarna Laško Union d.o.o.a imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave, imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od družbe Pivovarna Laško Union d.o.o. imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Pivovarna Laško Union d.o.o. pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati,

Izbris se lahko zahteva,

-        kadar osebni podatki niso več potrebni za namene za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, ob pogoju, da Pivovarna Laško Union d.o.o. podatkov ni dolžna hraniti na drugi pravni podlagi,

-        kadar uporabnik prekliče soglasje za obdelavo in je to edina pravna podlaga za obdelavo,

-        kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo na področju Republike Slovenije.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da Pivovarna Laško Union d.o.o. omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, če želite, da Pivovarna Laško Union d.o.o. preneha oz. omeji obdelavo vseh ali dela vaših osebnih podatkov

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedovala Pivovarna Laško Union d.o.o., v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas Pivovarna Laško Union d.o.o., ki so ji bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na danem soglasju oz. v zvezi s pogodbo ter se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko uveljavljate na strani http://www.zivjo-nogomet.si/zasebnost ali jih naslovite v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@zivjo-nogomet.si ali po pošti na naslov Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Če boste zahtevo v skladu z zgornjim odstavkom predložili z elektronskimi sredstvi, se vam bodo informacije, v kolikor bo to mogoče, zagotovile z elektronskimi sredstvi, razen v primeru, da boste zahtevali drugače.

Upravljalec lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov info@zivjo-nogomet.si ali po pošti na naslov Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Veljavnost

Ta Pravilnik o varovanju in obdelavi osebnih podatkov velja od vključno 25.05.2018 dalje.